כתיבה לרבי

הרבי בדרכו ל'אוהל' - ציונו של הרבי הקודם. בידו אוחד הרבי מכתבים שנשלחו אליו לתפילה במקום קדוש זה

לאורך השנים, קיבל הרבי מאות מכתבים אישיים מידי יום, מכל סוגי האנשים. מנהיגים וסופרים, אנשי רוח ואנשי מעשה וכלל ישראל התכתבו עם הרבי והפנו אליו את רעיונותיהם ולבטיהם וביקשו את עצתו וברכתו.

גם כיום ממשיכים לכתוב אל הרבי. אמנם כיום איננו יכולים לקבל תשובה מהרבי כפי שזכינו בעבר, אבל הרבי משיב לנו בדרכים אחרות. הרבי עצמו, אחרי הסתלקות (פטירת) חותנו – הרבי הקודם, הורה לחסידים להמשיך לכתוב לרבי ו"הרבי כבר ימצא דרך להשיב".

בפועל, אנו רואים גם כיום, ואולי אף יותר מבעבר, כי הפונים לרבי זוכים לברכה וישועה. אין הכוונה רק לאנשים שמבקשים ברכה לרפואה, או ברכה לילדים וכיוצא-באלה. אנשים שפונים בבקשת עצה, אף הם נענים בדרכים מופלאות.

המכתב יכול להיכתב בכל שפה. לצורך הזכרת שם, יש לציין את השם היהודי המלא עם שם האם (לדוגמא: יצחק בן שרה, או לאה בת רחל).

את המכתב שולחים ל"ציון" אוהל הרבי בניו יורק שם מונח המכתב על קברו של הרבי מבלי שאיש יעיין בו

כמו כן ניתן להכניסו בין ספריו של הרבי מסדרת אגרות הקודש

ניתן לקבל סיוע ועזרה בכתיבה לרבי בתיאום מראש עם הרב יוסף יצחק לרר.

לתיאום 052-5275888

נגישות