בדיקת תפילין ומזוזות

בדיקת מזוזה

המזוזה הינה יריעת קלף העשויה מעור בעל חי טהור, עליה כותב סופר סת"ם (ראשי תיבות: ספרי תורה, תפילין, מזוזות) את פרשת "שמע ישראל". בפרשה זו אנו מצווים "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" – לקבוע את המזוזה על פתחי הבתים והחדרים. 

בנוסף לתפקיד המזוזה להזכיר לנו על תפקידנו הייחודי בתור יהודים ואת אמונתנו בבורא העולם, המזוזה מסמלת גם את השגחתו ושמירתו של ה' על בתי ישראל והדרים בתוכם.

בצידה האחורי של המזוזה כותב הסופר את השם ש-ד-י (אחד מכינוייו של הקדוש ברוך הוא). אשר בו מרומזות גם המילים: שומר דלתות ישראל.

מזוזה כשרה מביאה ברכה ושומרת על הבית ועל יושביו. המזוזה העשויה  מקלף, רגישה לחום וללחות ועלולה להיפסל עם הזמן. לכן ראוי מידי שנה בשנה לבדוק את המזוזות המותקנות בבית שלא נפסלו.

בדיקת התפילין

גם את התפילין ראוי לבדוק לעיתים קרובות. בנוסף לפרשיות התפילין שייתכן שנפגמו מפגעי הזמן, יש להקפיד על בתי התפילין שיהיה כראוי ללא סדקים ופגמים ובייחוד יש להקפיד על צבעם של רצועות התפילין ש'הלכה למשה מסיני' שהן צריכות להיות צבועות בשחור, אך צבעם נוטה להשתפשף בקלות.

על-פי המנהג יש לבדוק את התפילין והמזוזות פעם בשנה או שנתיים. בבית-חב"ד ישנם סופרי סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחים אשר יבדקו את התפילין והמזוזות שלכם ויחוו את דעתם המקצועית ללא כוונת רווח.

נגישות