פרשת צו – כיצד ננהיג ולא נכשל?

השבוע חל יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש. מנהיג, שכולם העריצוהו על דרכו, אישיותו, דאגתו ואהבתו לכל יהודי. מנהיג, שלמרות שיום ולילה הקדיש את זמנו עבור הציבור ברגישות רבה, בכל זאת, מחייתו לא הייתה מכספי ציבור, אלא מפנסיה שקיבל מהצבא האמריקאי בו שירת כמהנדס אוניות. (מקצוע שלמד באוניברסיטת סורבון בצרפת שגם בזמן הלימודים לא לקח חופש מלימוד התורה אלא ראה בלימוד לתואר כמשהו צדדי. אחד מהסטודנטים שלמד עימו סיפר, שתמיד על שולחנו, מעל  לספר הלימוד היו פתוחים ספרי קודש). גם כאשר יהודים רבים עברו לפניו והעניקו לו ספרים פרי עיטם, הוא תמיד העניק דולר בטענה שרוצה לשלם.

לצערנו, אנו נתקלים במנהיגים רבים הנכשלים בעניינים שונים. כבר בפרשה הקודמת התורה מציגה את הקרבנות הבאים לכפר על כשלים רבים וביניהם נפילות של אישי ציבור ואף התורה מציגה מציאות "אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא".

כאן ישנה תמיהה גדולה: אנשים פשוטים שאין להם מה להפסיד ומרשים לעצמם לעשות מעשים לא הגונים יש לנו את היכולת ההגיונית להבין את הסיכון שהם לוקחים. אך אישי הציבור הבכירים, שהשקיעו שנים רבות בבניית המעמד האישי שלהם, כיצד הם נכשלים? הרי באותה שניה שמעשיהם השליליים יֵחשפו, יתמוטט כמגדל קלפים כל מעמדם.

אפשר לשאול את שאלה זו באופן הפוך: איך ישנם מנהיגים ישרים שאינם חוטאים? לא נשים את הפוקוס רק על המנהיגים, אלא גם על כל אחד ואחד מאיתנו. איך אפשר לשמור על יושר לכל אורך מסלול החיים כאשר הפיתויים שבדרך לפעמים קשים?

היצר הרע – כאומן במלאכתו, מכיר את הנקודות החלשות שלנו ודרכם הוא יוצר את הסדק שבסופו של יום גורם לפרצה בחומה. החומה אמורה לדאוג שנתנהג בצדק ויושר, לא כזה שחוקק על ידי בשר ודם שפעמים אין בהם לא צדק ולא יושר, אלא רצון של המחוקק לכפות את דעתו על בני המדינה, אלא צדק ויושר שנחקק על ידי בורא עולם שערכיו  מוחלטים.

בחיי האדם יש שתי אפשריות כיצד לראות את החיים, האחת – לחפש כל דרך להעצים את רכושו וכבודו והשנייה להעצים את הזולת. מנהיגי ישראל בעבר ראו את המנהיגות לא כשררה אלא כעבדות, הם  חיפשו כל דרך להעניק לעם, כהורים הדואגים לילדיהם.

מה שגרם להם לנהוג כן נמצא בכותרת פרשתנו, פרשת צַו. גם כמנהיגי ציבור וגם כל אדם שאמור להנהיג את חלקי גופו. צו פירושו ציווי, ה' מעניק לנו מצוות וציוויים שכאשר אנו ממלאים אחריהם ללא פשרות אנו מתחברים באופן ישיר אל ה' ומקבלים את הכוחות להתעלם מפיתויי היצר אשר הטיעונים שלו נשמעים לפעמים מאוד הגיוניים. היצר מעורר בתוכנו רצון גדול להתפלל, אך זה נופל בדיוק בשעה שאנו צריכים ללמוד. הוא מושך אותנו אל הסוגיות העמוקות שבדף הגמרא בדיוק בזמן שאנו צריכים להתבונן בתפילת שמע ישראל. הוא גורם לנו רצון גדול לצאת וללמוד את דף הגמרא בדיוק שהאישה זקוקה לעזרה בטיפול הילדים.

מילוי הציווי האלוקי ללא פשרות מונע מאיתנו ליפול ברשת של היצר, גורם לאיש הציבור להבין שאת השררה קיבל רק בשביל לדאוג לזולת וגם גורם לכל יחיד לשלוט עם כושר המנהיגות שלו על אבריו.

מנהיגי ישראל ראו מול העיניים רק את העם. משה רבנו, לא ייחס כל חשיבות לעצמו, השררה שהייתה לו נועדה רק לגרום לעם למלא אחר הוראותיו על מנת לשמור על עם בריא ולכן אמר "ואנחנו מָה" אנחנו כלום. דוד המלך, שניהל מלחמות וניצח בהם, לא לקח שררה לעצמו אלא אמר "ואנוכי תולעת ולא איש". השררה נבעה מהרצון שלהם שהעם ימלא את רצון ה' בצורה מושלמת.

החיבור שלנו למנהיג שמחובר אל ה' ושאינו נלכד ברשת היצר גורם גם לנו שלא להיכשל, ולזכות לחירות וחופש האמיתי לא רק בחג החירות אלא בכל השנה.

בחג החירות, נאחל למנהיגנו, לצאת מכבלי היצר המשכנע אותם לדאוג לקריירה האישית שלהם, להתאחד עם ציווי המנהיג העליון, מנהיג העולם ולחפש את הדרך לדאוג לקריירה של העם.

פרשת-כי תשא- לקרוא את העבר, לראות את העתיד

לי זה לא יקרה! זו סיבה שאנשים רבים לא נמנעים מלבצע פעולות שיוצרות סיכון, זו הסיבה שאנשים ממשיכים לעשן למרות המחקרים שהעישון מזיק לבריאות, זו הסיבה שאנשים על הכביש מדברים בטלפון נייד ללא דיבורית בזמן נסיעה או נוסעים במהירות מופרזת.

אך מה קורה כאשר דברים מתרחשים וממשיכים להתעלם מהסיבות? כאשר קוראים את היסטוריית העם ומבינים מה קורה שהעם לא מתנהג בדרך ה' – עונש כליה הייתה מעל ראשם ורק התערבות של מנהיגי העם עצרה הכליה והיום, למרות המגפה הנוראה שממשיכה להכות, ממשיכים להתעלם מהסיבה ומחפשים פתרונות שונים .

בשבועיים האחרונים, אנו קוראים פעמיים על התנהגות של עם ישראל, שכמעט והביאה עליהם כליה. ומנגד אנו נתקלים גם בהתנהגות הראויה של המנהיגים שהצליחו להעביר את רוע הגזירה ולהחזיר את העם למסלול.

אנו גם לומדים שוב שמנהיג אמיתי הוא מנהיג המשמש כלב של כולנו ולא רק שמחפש את ידינו להעצים את כוחו.

ההתנהגות הלא ראויה וכפויית הטובה של עם ישראל מול האבא שמעניק לו חיים, בריאות ופרנסה, לא התחילה בדור האחרון. בפרשתנו פרשת "כי תשא" מסופר, שמיד לאחר הניסים הגדולים של יציאת מצריים ומתן תורה, כאשר משה נמצא על ההר, העם בוגד ויוצר את העגל – עבודת האלילים.

ה' מחליט להשמיד את העם הבוגד ומזכיר למנהיג משה, שיעמוד בהבטחתו שיהיה מנהיג   אך על עם חדש – "ואעשה אותך לגוי גדול". משה, כמנהיג העם ממאן לקבל גזירה זו והרי זו פגיעה אנושה בעמו אותו הוא הנהיג! אלא דורש "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אַיִן – מחני נא מספרך אשר כתבת", פירושו הפשוט – משה מוותר על הכל בעד קיום העם, הוא אומר לה', התורה יקרה לי מאוד ואף  נקראת על שמי "תורת משה", אך אינני מעוניין בה באם עם ישראל יפגע. נכון שבסופו של יום ה' אומר למשה "סלחתי כדברך", אך בכל זאת, שמו של משה נמחק מהפרשה הקודמת פרשת תצווה.

המפרשים מסבירים, שקיללת צדיק תמיד מתקיימת ולו חלקית. ולכן, משה אמר "מחני נא מספרך" רק באם יעניש את העם [ובפועל ה' מחל לעם]. בכל זאת, מפרשה קודמת, תצווה, נמחק שמו של משה.

רבי לוי יצחק, אביו של הרבי מליובאוויטש, אומר, שמשה לא הציב תנאי למחיקתו מהתורה אלא- קבע עובדה! מאחר וה' חיבר בין כליון העם והפיכתו למנהיג עם חדש וגדול, הוא לא מוכן להיות הגורם לפגיעה בעם. אני נולדתי להיות מנהיג העם, אני הראש והם הרגליים, בזכותם אני נמצא גבוה, כראש האדם, שהיותו במקום גבוה, נובע מרגליו. אם הם לא קיימים – אני לא מנהיג.

אכן, העם חזר בתשובה בזכות המנהיג והגזירה התבטלה.

גם במגילת אסתר קראנו על הליכת העם כנגד רצון ה' כאשר נענו לקריאת אחשוורוש להשתתף בסעודתו לא בכפיה בעקבות פקודת המלך, אלא נהנו מסעודתו וראו בו המנהיג שלהם, ה' ראה בזאת מרידה במלכות שמים וגזר את עונשם למוות דרך המן ואז קם מרדכי והחזיר את העם בתשובה, החזירם לחיק אביהם והגזירה התבטלה.

מרדכי היהודי – כמשה רבנו, דאג לעם ולכן בסוף המגילה כתוב "ורצוי לרוב אחיו", כיצד נוצרה האופוזיציה אחרי המהפך הגדול שיצר בדעת המלך והצלת העם? הגמרא מספרת שלמרדכי קמו מתנגדים מקרב חבריו בהנהגת הסנהדרין, הם טענו שהמינוי שלו כמשנה למלך הפך אותו לדמות פוליטית ולכן הפחיתו מחשיבותו, אך למרדכי היה חשוב רק דבר אחד "דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו". הוא התעלם מחבריו והיה מוכן לרדת מגדולתו ולהישאר משנה למלך כי הכיר באחשוורוש כאדם הפכפך ורק כמשנה למלך יוכל לדאוג שלא יהפוך בשנית את עורו.

גם היום אנו זקוקים למנהיגים שיראו אותנו גם על חשבון הקריירה האישית שלהם ויוליכו אותנו בדרך העולה בית ה', והוא הרי חנון המרבה לסלוח, יסיר מאיתנו כל מחלה, מגפה וכל פגע רע. ככל שהימים עוברים ומגלים מוטציות חדשות, מבינים שהחיסונים שיצרו אופטימיות יכולים להיות ביום אחד לא רלוונטיים, אך "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".