כי תבא – מה קורה לממשלה בלי ראש?

בתורתנו  כתוב מצד אחד רבות על מעלת האחדות והשלום, והרי התורה ניתנה כדי לעשות שלום בעולם ככתוב "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום", ומצד שני – בפרשה הקודמת, פרשת כי תצא, קראנו על דברים רבים שהתורה אוסרת לחבר ביניהם, כגון כל סוגי הכלאיים: הכלאת צמחים וזרעים, הרבעת בעלי חיים ממינים שונים וכן איסור ערבוב של בשר וחלב.

חכמי ישראל הסבירו שרצון הבורא הוא שכל כוח בבריאה יפעל ממקומו ועוצמתו ולא יתערבב עם כוחות מנוגדים. לדוגמא חלב שצבעו לבן מסמל את מידת החסד, את מלאך מיכאל = שר החסד ואילו הבשר שצבעו אדום מסמל את מידת הגבורה את מלאך גבריאל = שר הגבורה.

מתעוררת השאלה מדוע לא לחבר בין דברים מנוגדים? בכל יום אנו אומרים בתפילה "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו" והכוונה לחיבור בין מלאכי החסד והגבורה, מיכאל וגבריאל . איך זה עולה בקנה אחד עם האמירה שלא מחברים בין המידות השונות?

תורת החסידות מסבירה את ההבדל שבין שלום להכלאה. שלום  – מהווה חיבור בין דברים שייתכן וכל אחד מהם מבטא עניין אחר, אך הם מרגישים כיצד יחד הם מייצרים מציאות שלימה ולכן כל אחד מקריב את עצמו לצורך האחדות שבסופו של דבר תורמת לו רבות . הכלאה – זו לקיחת שני דברים מנוגדים וחיבורם פיזית. אכן הם ביחד, אך רגשית כל אחד מחפש כיצד הוא יתן את הטון, חיבור זה הוא מתכון לפיצוץ כאשר אחד מהצדדים ירגיש שהוא אינו מצליח למצות את עצמו.

למעשה, אפשר להגיע לשלום רק כאשר מחוברים לכוח עליון ולמטרות של הכוח העליון. כאשר מידת הגבורה והחסד פועלים בעולם ונראים עצמאיים אכן אין אפשרות לחברם יחדיו אך כאשר הם במרומים, עומדים בפני המלך, ה' בורא העולם, הם לא רואים את המטרות שלהם אלא את מטרות הבורא,  שכל אחד יתן את חלקו לעבודה משותפת.

אחת הדוגמאות הטובות ביותר בעולם לעניין ההכלאה או שלום – זו הזוגיות! כי הרי לוקחים בני זוג שמסמלים כוחות מנוגדים ושמים אותם תחת קורת גג אחת לחיים משותפים. הגמרא מספרת שבארץ ישראל כאשר זוג הלך להתחתן בדקו האם הם "מצא" או "מוצא" האם "מצא אשה מצא טוב, או "מוצא אני את האשה מר ממוות" איזו הכלאה יש כאן? 

אך רבי עקיבא אומר שלא כל כך משנה מי היא ומי הוא אלא מה מחבר אותם. "איש ואשה זכו – שכינה ביניהם, לא זכו – אש אוכלתם". איש ואשה הם אכן כוחות מנוגדים, אם זכו וחיברו אליהם את הכוח העליון ואז כל אחד תורם את הייחודיות שלו למטרה המשותפת כי כל אחד רואה את רצון ה' בהקמת הבית המשותף, ואם חלילה לא זכו והם רואים רק את עצמם, מה שטוב להם, לכל אחד מהם בנפרד, זו הכלאה שהכוחות המנוגדים יביאו ביום מהימים לחיכוך ופיצוץ .

פרשתנו פרשת "כי תבוא" פותחת במצוות ביכורים. כאשר עם ישראל מגיע לארץ ישראל ויושב איש תחת גפנו ותחת תאנתו צריך לזכור כי לא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" אלא הכול נובע מהחיבור לכוח העליון שדרכו אנו מקבלים את כל השפע הגשמי. כשיהודי מעניק לה' ביכורים, מהמובחר שבפירותיו –  בהבאתם לכוהנים עבדי ה' – מראה הוא את את ההכרה בכך שהכול מאיתו יתברך וכהוקרת הטוב הוא מעניק לו מהמובחר.

כשם שבגוף לכל איבר יש את תרומתו היחודית,  אך כדי שיתפקד באופן בריא צריך את הראש והשכל שיחבר בין האברים. כשם שבמדינה לכל שר יש משרד יחודי שהוא ממונה עליו אך ללא ראש ממשלה בריא כל שר יראה רק את האינטרסים הצרים של משרדו וימנע לעבוד בהרמוניה עם המשרדים האחרים לטובת העם, כך כל יהודי כדי שיוכל לחיות בצורה בריאה בעולם בריא הוא צריך להיות מחובר למלך העולם ועל ידי זה ימלא את חלקו בעולם בהרמוניה עם שאר ברואי עולם בלי ליפול לאינטרסים הצרים שלו שהם מסיתים אותו מדרך החיים הנכונה. 

כי תצא – איך שומרים על צלם אנוש?

העולם הזה מלא בסיפורים של מעשים לא מוסריים . מעשים הגורמים לפעמים לפגיעה נפשית היוצרת נכות נפשית . מה גורם לאנשים לאבד צלם אנוש ולעשות הדברים הללו?

בעת לידת האדם מתחילה מלחמה. בספר איוב מדובר על כך שהאדם "עַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד",כלומר: שתחילה דומים חיי האדם לחיי הבהמה, שכל רצונם למלא אחר תאוותיהם בלי לראות האם זה טוב, או האם מישהו נפגע מזה. ההורים דואגים לחנכו על מנת שהשכל שהוא היוצר את עליונות האדם על שאר הבריאה ישלוט על מידותיו ומעשיו ולא כוח המשיכה והדחפים הנשלטים על יצרו הרע ינהלו את מעשיו. מהעַיִר יהפוך לאדם.

בפרשה הקודמת נאמר – "שופטים ושוטרים תתן לך" מה גורמת לנו השמיעה באפליקציית waze ההתראה "משטרה לפניך"? התבוננות במעשיי, האם אני שומר על החוק או שאני צריך לתקן את מעשיי. מטרת האפליקציה היא לא שרק נדאג לבדוק שהשוטר מאחורי ואז לחזור לתרבות נהיגה קלוקלת… מהי מטרת העסקת  עורך דין  בחברה? האם כדי לבדוק ליקויים ובאם ישנם למצוא את הדרך לתקנם או ללמוד  כיצד לעקוף את החוק בלי להיפגע.

כאשר נהג נעצר על עבירת תנועה מסכנת חיים, יש נהג האומר תודה לשוטר שהאיר את תשומת ליבו גם אם פגע בכיסו מעתה נזהר שלא לעשות יותר טעויות ויש נהג שיקפיד יותר שלא יהיה שוטר בדרכו בשעה שעובר עבירות תנועה.

תפקידנו, לא להישאר "עייר פרא", אלא להפעיל את השכל ולא לתת לבהמה שבנו לשלוט עלינו אלא לדאוג לכך שלא נפגע מהנהגות שליליות, תפקיד השכל לשלוט על הרגשות והמידות ולנהל אותם.

פרשת השבוע, כי תצא, מלמדת אותנו כיצד האדם מנצח במלחמה ולא רק כנגד האויב הגשמי העומד מולו אלא גם כנגד האויב הרוחני – היצר הרע – המנסה בכל דרך להכשילו. הפרשה פותחת בפסוק "כי תצא למלחמה על אויבך, ונתנו ה' אלוקיך בידך", במבט שטחי יש שיבוש לשוני בפסוק, כי בתחילה מדבר על "אויבך" בלשון רבים ובהמשך ו"נתנו" בלשון יחיד. בתורה כל דבר מדויק! ומעבר לפירוש הפשוט יש גם מסרים נוספים פנימיים יותר אותה התורה מעבירה.

וכאן, מעבר לפירוש הפשוט של יציאה למלחמה כנגד האויב הגשמי הרוצה לפגוע בגופו של היהודי יש את האויב הרוחני המנסה לפגוע בנשמתו של היהודי ולנתקה  מהחיבור בחבלי עבותות אל ה'. אומרת לנו התורה, כיצד יוצאים למלחמה לא רק מהו הסד"כ הצבאי הפיזי אלא עם איזו עוצמה רוחנית יוצאים, והרי אין זה סוד שכלי המלחמה והידע המקצועי אינם מספיקים כדי לנצח אלא צריך את האמונה בניצחון את רוח הקרב. מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור זלמן מביא בספרו ה"תניא", שכדי לנצח בהיאבקות ולהפיל את השני  לא מספיק להיות אדם חזק וגיבור מחברו, מפני שאם הגיבור יתנהג בעצלות הוא ינוצח ולכן כדי לנצח צריך את האמונה בניצחון.

וזה מה שהתורה אומרת: אתה צריך לצאת למלחמה ובגישה שאתה מעל אויבך "ונתנו ה' אלוקיך בידך", אתה יוצא בביטחון שה' יעזור לך ועם כזאת עזרה מי יכול לנצח אותך?

זהו הסברו של הפסוק: אמנם נלחמים נגדך שניים – האויב הגשמי הרוצה לפגוע בגופך והיצר הרע האויב הרוחני הרוצה לזנב בנשמתך. אך, מקור הרע של שניהם הוא אחד – היצר הרע.

הבה נתבונן, מלחמות קיימות לא בין עמים אלא בין אנשים השולטים באותם עמים. באותם אנשים שולט היצר הרע הגורם להם לרצון להלחם. לכן באם כל אחד יכריע את האויב האישי שלו השוכן בתוכו, את היצר הרע, לא יהיה רצון להלחם. לכן המלחמה מתחילה עם שני אויבים, הגשמי והרוחני אך בהכנעת האויב הרוחני האויב הגשמי נעלם.

גישה זו תעזור לנו להסתכל על השופטים והשוטרים לא כאויבים אלא כאנשים שעוזרים לנו לנצח את היצר הרע, כמובן שגם את השופטים והשוטרים חייבים לבקר ולראות שהיצר הרע שלהם לא הכריע אותם וגרם להם פסיקה או החלטה לא מוצדקת.

אכן, היכולת להכריע את הדחפים השליליים שלנו נמצאת ביכולת של השכל לשלוט על הלב ולהכריע את היצר,אם רק נרצה ננצח!