טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

שבוע תולדות – להמשיך את האור

בבריאת העולם ה' הבדיל בין האור לבין החושך כאשר החושך קדם לאור. גם במסגרת הזמן לפי הלוח העברי מידי יום החושך קודם לאור. בואו נתבונן מהו תפקיד החושך בחיינו?

בחיים, יש אנשים המרגישים חשוכים, יש הרואים באנשים שסובבים אותם אנשים חשוכים ויש המרגישים זמנים חשוכים. מהו החושך הזה ומהו לעומתו האור?

השבוע ביום שלישי חל ראש חודש כסלו, ראש חודש מציין את מולד הלבנה מחדש לאחר שנעלמה מאיתנו בסוף החודש. כאשר נצא בליל ראש חודש אל הרחוב שתאורת הרחוב אינה דולקת נמצא עצמנו ברחוב חשוך, אך כאשר נתבונן על מולד הירח ונבין שהרחוב מידי לילה יהיה מואר יותר מאור הלבנה שנולדה מחדש וגדלה מידי יום, נחיה עם החושך שברחוב ונרגיש את אור המחר הנסתר בתוך הירח. נכון שאור הלבנה בהמשך החודש גם יתמעט וחוזר חלילה… אך בגאולה הקרובה כתוב שאור הלבנה יהיה כאור החמה.

בפרשת השבוע "תולדות" אנו למדים על יחס ההורים לבנם עשיו. בעוד שרבקה מנסה לדאוג שיעקב – ממשיך דרך האבות – יקבל את כל הברכות, יצחק אוהב את בנו עשיו ככתוב "וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו, כִּי צַיִדבְּפִיו, וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב". עשיו – בניגוד לישמעאל – היה יהודי לכל דבר אך בגלל התנהגותו השלילית הוגדר "ישראל מומר". יצחק ורבקה שניהם ראו את החושך מול העיניים – את עשיו הרשע – אך יצחק הכיר באור הטמון בעשיו, את שורשו הגבוה ולכן אהבו ורצה לברכו על מנת שהחושך – הרוע – יתבטל על ידי גילוי האור הגדול הטמון בו. גם רבקה ידעה שאכן טמון בו אור גבוה אך ידעה שכל זמן שגופו קיים הוא ימשיך להחשיך על מקורו.

חודש כסלו הוא חודש של אור,בו אנו מרבים באור על ידי הדלקת נרות החנוכה שמצוותה היא דווקא לאחר צאת הכוכבים, לאחר שהשמש שוקעת והחושך מכסה הארץ. בהתבוננות על הנס הגדול שקרה, נראה שגם שם היוונים רצו להחשיך את העם היהודי עם תרבות הגשם של העם היווני ולכן ניסו לפגוע רק ברוחניות והקדושה של עמינו וטימאו את השמן ולא השמידו אותו והוא הנס הגשמי שפח שמן טהור בעצם ציין את האור הרוחני.

בחודש כסלו גם נולדה  חסידות חב"ד, י"ט כסלו הוא היום שבו מייסד חסידות חב"ד  רבי שניאור זלמן יצא ממאסר באשמת הפצת היהדות והחסידות והוא נקבע לראש השנה של החסידות. החסידות גם היא באה להאיר את העולם שהיה חשוך!  בגזירות נוראיות  נגד היהודים, אך גם את האדם שהיה חשוך מחוסר ההבנה לדעת לצעוד בבטחה במסלול המואר של החיים ולא להיות חשוך על ידי היצר הרע היוצר מצג שווא והופך את היוצרות ומציג את העולם הרוחני של היהודי כחושך ואת עולמו הגשמי עם כל הנאותיו כאור.

מידי בוקר אנו מברכים "יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ", ה' בורא את שניהם ושניהם אמורים להיות הכלים שעימם נפעל בעולם. נכון שבשלב  הראשון עלינו להיות בצד האור, לבודד את החושך ולהבין מהו אור ומהו חושך. אין זה סוד שבמציאות של עם ישראל היום כל קבוצה טוענת שהקבוצה השנייה חשוכה. אך יש לדעת שמטרת בריאת החושך היא להעצים את האור.

האור נמצא בצד היצר הטוב, האור נמצא בצד הנפש האלוקית, האור מתגלה באהבה רבה ובשפע הרב שה' מעניק לנו בחיים, בבריאות, בפרנסה, בצאצאים בריאים. כמו כן האור מתגלה באהבה הרבה שאנו מעניקים לו על ידי מילוי רצונותיו בקיום התורה והמצוות, בעזרה לבניו האחרים, בנתינה שלנו בדיוק כמו שהוא נותן.

זה עתה הסתיים הכינוס הבינלאומי השנתי של שליחי חב"ד, שליחים שתפקידם להאיר נקודות חשוכות בעולם, לראות כיצחק את בניו של ה', לראות את האור והטוב הצפון בהם ולדאוג לגשמיות והרוחניות שלהם גם בנקודות הנידחות ביותר בעולם. הרבי שלח אותם גם ליהודים ששכחו את יהדותם.

להאיר את העולם עם חנוכיות ענק המציתות את נר ה' נשמת אדם, להאיר בהענקת אהבה בלתי מוגבלת לאחינו. כאשר האור מאיר מתוך החושך, האור הוא הרבה יותר עוצמתי!