טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

שבוע חיי שרה – למלאות את החיים

על אברהם אבינו נאמר "ואברהם זקן בא בימים", המילה זק"ן ראשי תיבות "זה קנה חכמה", אברהם צבר חכמה רבה בחייו אך בנוסף היה "בא בימים". כלומר, לאדם אין שליטה על מספר ימי חייו גם אם נשתדל כל ימינו לאכול מאכלים בריאים ולהתעמל, ביום שבו נסיים את תפקידנו בעולם נעבור לעולם שכולו טוב. אך בא בימים הוא אדם שמגיע עם כל הימים, שלא מבלה ושורף את ימיו, אלא ממלאם במעשים טובים ורצון השם.

חז"ל אומרים שזקני תלמידי חכמים דואגים לחדד כל הזמן את מוחם ע"י לימוד ולכן ככל שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם, לעומת זקני עמי הארץ שלא בורכו בתרבות של לימוד וחידוד – והתוצאות בהתאם.

מהרגע שאדם נולד עד שהוא "מחזיר ציוד", משימתו היא להפוך את העולם מעולם השקר, המעלים על האמת המסתתרת בו, לעולם האמת המתגלה על ידי האדם שעובד לפי הנחיות הבורא  ומשתדל לבצע את מטרות קיום העולם.

העולם נברא באופן שהאדם יכול לפרש בצורה מעוותת את המציאות, כי כך נח לו. בתורה יש מצוות "צער בעלי חיים", שאסור לפגוע בבעלי חיים כדוגמת התעללות בתחרויות מלחמת שוורים וכדומה, אך מטרת כל הבריאה לשרת את האדם שתפקידו לשרת את ה'. בעלי החיים נבראו לשרת את האדם ולכן אין זה צער בעלי חיים שהסוס מושך את העגלה או שהשור מושך את המחרשה, כי זוהי מטרת בריאתם. לשחוט בעלי חיים כשרים ולאוכלם אין זה צער בעלי חיים כי לשם כך הם נולדו, דווקא כאשר יהודי שוחט ואוכל את הבהמה ומכוח המאכל הוא מקבל כוח למלא  את ייעודו, בשר הבהמה נהיה חלק מבשרו והיא עולה למקום חשוב יותר, מבשר בהמה לבשר אדם בחיר הנבראים.

הדוגמא הטובה "לחשוב שקר ולראות אמת" זהו הג'ונגל! שבו אנו רואים בעלי חיים חזקים טורפים בעלי חיים חלשים. על פניו, נראה אי סדר ואי צדק… אך לא כן הדבר. הג'ונגל הוא מקום מסודר שבו כל בעל חיים גומר את חייו בתאריך שנקבע לו והשליח שמבצע זאת הוא הבעל חי שמקבל עוד חיים מבשר שטרם רגע קודם. גם מלך החיות מת יום אחד ורבים נהנים מבשרו.

וכך ההתייחסות שלנו לאומות העולם, לרצונם והתנהגותם. הרבי מליובאוויטש התבטא פעמים רבות שהאו"ם מייצג את עולם השקר. אנו רואים שם איך באופן אוטומטי מרימים את היד כנגד עם ישראל. אך יהודי יכול להחדיר גם לשם את האמת על ידי עמידה זקופה והקראת הכתוב בתנ"ך שבו גם האומות מאמינות שאנו יושבים בארץ ישראל בזכות ולא בחסד.

אנחנו, בני אברהם, מאמינים בני מאמינים ואם נעביר את האמונה שלנו לאומות העולם במיוחד לארצות הברית שהרבי הגדיר אותה מלכות של חסד. אמונה שתתבטא בעמידה תקיפה ולא בגרירת רגליים. עמדה זו אינה שייכת למפלגה זו או אחרת בארץ ישראל, אלא לכל מפלגת העם היהודי. לכן, גם אם על פניו קל יותר לעבוד עם ממשל מסוים. אם נאמין בצדקת דרכינו נוכל לעמוד על דעתנו ואיש לא יכפה אותנו לעשות דברים הפוגעים בנו שאנו לא מאמינים בצדקתם.

פרשת השבוע נקראת "חיי שרה" אך עוסקת בעיקר בפטירתה, היא  נקראת חיי שרה מפני שעקרונות חייה נשמרו לאחר פטירתה. החיים האמיתיים הם חיים נצחיים שיכולים להיות רק בעת שמחוברים לה', ככתוב "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". אנו רואים זאת מיד אחרי פטירתה בחתונת יצחק ורבקה שהמשיכו את דרך האם שרה. עקרונות החיים של אבות האומה היא האמונה בבורא עולם ובמצוותיו, והן יוצרות לנו היום את חיי האמת בעולם השקר.

האיחול האמיתי בגיל השלישי להיות כאברהם אבינו שבא עם עשייה שהייתה חרוטה בליבו ומוחו ובעיקר בנשמתו ולא עם חרטות על מעשים שגרמו לנו לעונג גשמי בזמן עשייתם אך לא הולכים עמם לשום מקום.