טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

פרשת תצווה – לגלות את הכוחות הטמונים בנו

פוטנציאל, פירושו יכולת הטמונה בכל עצם אשר עדיין לא יצאה מהכוח אל הפועל. הדבר הראשון שאנו זקוקים על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום בנו או בדברים שבסביבתנו הוא – הכרת היכולת.

בשבועות הללו אנו קוראים בתורה על המשכן/בית המקדש וכליו. פרשתנו, פרשת תצווה, פותחת בציווי אל משה שיביאו לו שמן להדליק מידי יום את מנורת המקדש. המנורה נוצרה לא בשביל להאיר את בית המקדש עצמו אלא להאיר החוצה, ההוכחה לכך נמצאת בצורה האדריכלית של חלונות בית המקדש. בדרך כלל, מטרת החלונות להאיר עם אור השמש את חדרי הבניין, לכן, בקירות עבים כמו שהיו בזמן הבית, החלק החיצוני של החלון היה צר והולך ומתרחב כלפי פנים וזאת על מנת שקרני השמש יחדרו לתוך הבית ולהאירו. אך בבית המקדש היה הפוך, מבפנים החלוונות היו צרים וכלפי חוץ התרחבו במטרה שהמנורה תאיר את החוץ.

חומר הבעירה של הנרות היה שמן זית הזך והטהור הנמצא בתוך הזית. כדי לממש את הפוטנציאל המיוחד הטמון בתוך הזיתים יש צורך לכתוש אותם. שמן הזית הזך של האדם הוא נשמתו האלוקית. הנשמה טמונה בתוך 'הזית', בתוך הגוף הגשמי והנפש הבהמית של האדם הנמשכים אל העולם הגשמי ומסתירים את הנשמה השייכת ונמשכת לעולמות הרוחניים, כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בתוך הגוף יש לכתוש את הגוף והנפש הבהמית, להתיש את הרגליו הגשמיים ולחבר אותם לרצונות האלוקיים.

בניית המשכן וכליו הייתה במטרה להשכין את האלוקים הרוחני בתוכו, ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדוע היה צורך בתיחומו בבית המקדש? והרי בורא העולם נמצא בכל מקום "מלא כל הארץ כבודו"… מדוע בכל מקום בעולם כשאנו מתפללים, אנו מכוונים עצמינו לעמוד מול ירושלים,  הר הבית, בית המקדש? המטרה להשכין את האלוקים שהוא בעל יכולות הלא מוגבלות בתוך חומר גשמי, במקום מוגבל ובמידות מוגבלות, אכן בבית המקדש היו ניסים שחיברו בין הגבול ללא גבול. ארון הברית שהיה ב"קודש הקודשים" תוכנן עם מידות פיזיות מדויקות, אך כאשר מדדו את שטח קודש הקודשים עם הארון, קיבלו את אותה התוצאה כפי שהייתה כאשר השטח היה פנוי מהארון ככתוב – שהארון אינו מהמידה.

אדם הנכנס למשכן או לבית המקדש הרגיש קדושה אלוקית מיוחדת בין האבנים והכלים שהיו בו. הקמת המשכן והמקדש נבעה מהרצון לגלות ולזכור שמאחורי כל עצם גשמי, טבעי, שנראה בעל חיות עצמאית בעיניים המוגבלות שלנו, ישנו אור אלוקי המעניק לו חיים בכל רגע. כשם שהמנורה מאירה כל זמן שהפתילה והשמן מספקים לה את חומר הבערה וכשם שנורת החשמל מאירה כל זמן שהיא מקבלת את הזרם מ"חברת החשמל" כך הבריאה כולה קיימת בכל רגע שהאור האלוקי מחייה אותה.

בית המקדש ממחיש לכולם שאלוקים לא נמצא רק במחשבה שלנו, המקדש לא נמצא רק ברגש הלב, באהבה והיראה הקיימת בליבנו לה', אלא גם בהקדשת חומרים פיזיים להקמת המקדש וכן לכל דבר שבקדושה. גם בבית המקדש מעט – בית הכנסת – השולחנות, הכיסאות והתאורה שבבית הכנסת יש בהם קדושה.  

היום אין אדם שאינו מודע לחשש מאירן הגרעינית. מהי אנרגיה גרעינית? בתוך כל חומר דומם יש אנרגיה עוצמתית חבויה שאם יודעים כיצד לבקע את הגרעין מוציאים מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל העצום הטמון בו, כשאנו מתבוננים בעצם הוא נראה דומם אך בעבודה נכונה אנו מאירים את היכולות שלו.

לאורך ההיסטוריה היו מנהיגי הדור שביקעו את הגרעין, שהעניקו את הכוח לפתוח את העיניים ולהביט קדימה. אברהם אבינו העניק לנו את הידע הבסיסי שמאחורי היקום יש מנהיג וצריך להכיר את רצונותיו ולבצעם.

שבעת קני המנורה משולים על ידי הנביא לשבעה סוגים של נשמות יהודיות. כל יהודי הוא נר "נר ה' נשמת אדם", תפקיד מנהיגי הדור כמשה ואהרון להצית ולעורר את הנשמות, לגלות בהם את הפוטנציאל הטמון בהם ולגלות להם את התחייבויותם, אך גם את כוחות הביצוע ואת התוצאה המיוחדת שמושגת על ידי הארת העולם כולו.