טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

פרשת תולדות -אפיקי ההשקעה הנכונים

 חברות רבות ,העוסקות בהשקעות ,שוטפת את מוחנו וגורמות לנו  להשקיע בהם.כולם מסבירים לנו עד כמה ההשקעה שלהם מניבה וכדאית.

הבה ונפנה לפרשתנו, "פרשת תולדות"ונלמד מאבותינו על השקעות מניבות באמת , בניגוד להשקעות הרגילות שבהם ככל שהרווח גדול יותר כך גם רמת הסיכון להפסד הקרן גדלה.  בהשקעות של האבות הרווח הגדול מובטח!

חשוב להדגיש ,שלפעמים ,השקעה כספית אינה מניבה רווח כספי אלא   הרבה יותר מזה.

החתונה היהודית הראשונה מופיעה בתחילת הפרשה. ויהי יצחק בןארבעים שנה בקחתו את רבקה-לו לאשה".הנישואין הראשונים מופיעים בפרשה , אך השידוך מופיע בפרשה הקודמת ,כאשר אליעזר עבד אברהם נשלח על ידי אדונו לחפש אישה לבנו  יצחק. נאמר "וכל טוב אדוניו בידו" ,מפרשי התורה מסבירים שאברהם העניק לאליעזר שטר מתנה עלכל רכושו עבור יצחק וזאת ,כדי לעודד את משפחת הכלה להסכים לשידוך.

זאת, הייתה נראית השקעה לא הגיונית ,כי הרי, אברהם היה צריך להשאיר לעצמו חלק מהרכוש כדי שיוכל להתקיים בשאר שנות חייו עד מותו…  ובכל מקרה מדוע צריך להעניק את כל הרכוש?? מספיק שמשפחת הכלה יראו שיש לו יכולות לקיים משפחה בצורה מכובדת ובדרך להעניק להם מתנות. השאלה מתחזקת כאשר נתבונן בעבר,כשהתורה מספרת לנו, שאברהם היה בעל נכסים רבים ויכל להסתפק בהשקעת רק חלק מרכושו כדי להרשים את משפחת הכלה ?

אברהם ידע, שהוא משקיע בפרויקט חייו,שעבורה נותנים את כל החיים. אברהם היה אבי עם ישראל והוא רצה לשמר העם  לדורות ,כפי שכך נעשה עד היום הזה וזאת ,למרות שבדרך ישנם אנשים או קבוצות שונות המנסות לטשטש את סוד ויסוד קיומו של העם. אך בהבטה כנה על המציאות- עם ישראל חי וקיים ,גם אם בדורנו,בתעודת הזהות ,החליטו למחוק את הלאום ושישנם אנשים שלא רואים בחיי המשפחה היהודית כדבר קדוש. ישנם אנשים שמנסים מהסיבות השמורות עימם לנגח את דרכו של אברהם אבינו/אביהם. אברהם החליט להשקיע בנישואי בנו את כולו ואילו היה נותן רק חלק מרכושו ולא משנה גודלו ,היה נחשב שמעניק מרכושו .כאשר העביר את כל רכושו ,יצר מציאות חדשה בכך שהעניק גם את עצמו ומהותו, אבי עם ישראל.

תורת החסידות מעניקה לנו הסבר נוסף ועמוק: נשואי יצחק ורבקה מייצגים את הייעודשל הבריאה כולה ,התאחדות של הנשמה בגוף וליצירת עולם שיורגש בו הבורא .יצחק איש ארץ הקודש שבעת שנעקד על גבי המזבח  נהיה גם הוא עצמו קדוש ,הוא מסמל את הנשמה .רבקה בת למשפחת בתואל הארמי ולבן הרמאי, שגרה בחו"ל, והייתה כשושנה בין החוחים" מסמלת את הגוף.

אכן השקעה המניבה היום ,אלפי שנים לאחר שבוצעה ,אנו עדיין משמרים את המשפחה היהודית ושומרים על ניצחיותה.

השקעה נוספת של יצחק מופיעה בפרשה שלנו וממנה אנו למדים הלכה למעשה,ומהי?להשמצוות נתינת המעשר,כלומר, להפריש עשרה אחוז מרווחיו לטובת העניים הזקוקים לכך.

"ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'"  ,התורה מספרת ,שלמרות שהוא חי באזור שהקרקע קשה ואותה שנה הייתה שחונה עם מעט משקעים, השדה הוציא יבול רב .רש"י ,מפרש התורה ,מפרש, שלאחר שהעריכו את היבול לצורך הפרשת עשרה אחוז לעניים ,נעשה נס והתבואה הכפילה עצמה פי מאה! וכן הגמרא במסכת שבת לומדת מכך "עשר- בשביל שתתעשר".אכן ,בפסוק הבא ,התורה מציינת את התוצאה "ויגדל האיש -ויהי לו מקנה צאן וכו'".

 יהודים רבים מקפידים על מצוות המעשר ולמרות ההכנסה העמוקה של היד לכיס והוצאות סכומים מכובדים שעמלו עליהם רבות ,הם אינם רואים את העני שבזכותם זכו לחיים נורמליים ,כפי שכל אדם מצפה עלי אדמות, אלא את הרווח מהמעשה.

כולנו מכירים את עולם ההשקעות ,שפעמים אנשי הפרסום עובדים שעות נוספות כדי לעבוד על ליבנו ולטשטש את היכולת השיפוטית של שיכלנו והתוצאות לא מאחרות לבא ,עוגמת נפש רבה מההשקעה שירדה לטמיון.

אז בואו נתחבר לעולם ההשקעות  היהודי, שאולי צריך להשקיע בו מאמץ ועבודה פיזית ונפשית רבה הכוללת מלחמה כנגד חלק מהרצונות הגשמיים שלנו ,אך יש  מאה אחוז רווח.בהצלחה!

נגישות