טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

פרשת נח – כיצד להתמודד עם המבול האישי?

\

בשבת הקודמת, בקריאת התורה, שמחנו מאד על ההתחלה החדשה, על החזרה לבריאת העולם , על בריאת האדם ביום האחרון של הבריאה, המלמדת אותנו שכל מטרת הבריאה היא שהאדם יחיה בו ויתנהג בדרך שתגרום נחת רוח לבורא.

כשם שתלמיד בדרך כלל ממתין בקוצר רוח לפתיחת שנת הלימודים ,בו ישים על כתפו את הילקוט החדש ,המחברות ,הספרים וכלי הכתיבה החדשים. כשם שאדם אוכל פרי חדש הוא מברך ברכת שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה בגלל ההנאה מפרי חדש שלא היה ברשותו זמן רב, כך שאנו מתחילים לקרוא בתורה מחדש אנו נהנים מעצם הדבר החדש.

בטבע האדם ,כל דבר חדש גורם לעונג רב ,אך הזמן עושה את שלו ובשלב מסויים  מתיישן ומפסיק להיות מעניין ואזממשיכים לתענוג מהדבר הטרי התורן…

על התורה נאמר: "בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים" .ההרגשה היא שאנו לא מחזיקים בדבר שהיה מאוד יקר והתיישן עם הזמן אלא שבכל יום הוא מחדש את עצמו, בכל יום אנו אמורים להתרגש מחדש. איך עושים זאת?

מדוע התורה לא החלה בנושאי המצוות, אשר מתחילים להכתב  בחומש שמות ,מפרשת בא ,אלא מתחילה בנושא היסטוריית בריאת העולם בכלל והקמת עם ישראל בפרט?

אכן אם חומש בראשית היה נכתב רק לשמר את ההיסטוריה  היינו מתחייסים אליו כלכל ספר היסטוריה ולו המושקע ביותר!

אך ספר בראשית מכיל קטעים נבחרים מתוך ההיסטוריה, קטעים שהקריאה בו ,מעבר לסיפור המעשה שארע באותה תקופה -ייתן לנו כלים כיצד עלינו להתנהג בימים הללו.

ספר בראשית נקרא" ספר הישר" הספר שמלמד אותנו כיצד להתקדם ישר במבוכי העולם הזה ולמלא אחר המשימות הנדרשות מאיתנו.

כאשר נלמד זאת נוכל להרגיש את ההתחדשות היומית של התורה שמשאירה אצלינו את ההתרגשות של ההתחלה.

המבול ש"בפרשת נח",שעל פניו נראה דבר נוראי וקשה,מחיקת האנושות שהשחיתה את העולם והשארת זרעים לאנושות חדשה בהנהגתו של נח. החסידות מאירה לנו את העינייןבאור חיובי ,היא אינה מכחישה את המציאות הכתובה בתורה, אך צורת העונש שבו ה' משתמש, מלמדת אותנו שישנה כאן מטרה נוספת . כדי להשמיד את היקום אין צורך בארבעים יום של מבול . המבול בא גם לטהר את העולם שהושחת על ידי אנשי החמס. ארבעים יום הם כנגד כמות ארבעים סאה המינימלים הגורמים למקווה את היכולת לטהר.

סיפור המבול הוא סיפור של האדם עלי אדמות . הנשמה נמצאת תחת כיסא הכבוד וקרובה אל ה' אך יורדת לעולם הזה למשימת חייה על מנת לגרום שבעולם יורגש מי הבעל האמיתי שלו, מי מספק לו בכל רגע את החמצן הגורם לו להשאר קיים בגשמיות ,הרגשה שתגרום לבני האדם בעלי הבחירה  למלא אחר התפקיד שהעניק להם הבורא, ככוכבים והמזלות וכל הבריאה כולל בעלי החיים שממלאים אחר מטרת החיים.

אין בעולם דבר ללא מטרה. נכון שאיו אנו יכולים להבין את מטרות הבורא ולכן ישנם יצורים ואירועים שאנו לא מבינים את התועלת שלהם לאנושות ,אך כשם שמהנדס מתכנן כלי שאין בו חלקים מיותרים וכולם אמורים לתרום להפעלת המכשיר כיאה, גם כשאנו האנשים, הלא מקצועיים, לא מבינים בתועלת החלק לטובת הפעלת המכשיר .כך לברואים כולם ללא יוצא מהכלל יש מטרות שהוגדרו על ידי הבורא.. 

אדם נפל לתוך  המבול , אל טרדות הפרנסה ,אל המחשבות הטורדות אותו ללא הרף . כיצד אדם ,נשמה בגוף, כיצד הוא מצליח למלא את ייעודו ולא לטבוע בטרדות המקיפות אותו מכל עבר?

הבעל שם טוב אומר שתיבת נח הוא הפתרון. תיבת נח הם תיבות התורה והתפילה שאליהם אדם ניכנס ,שהם מרכז החיים היהודים, כאשר יהודי יאמץ אותם,יכנס אליהם,הם יגביהו אותנו לגבהים חדשים כמי המבול שהרימו התיבה חמש עשרה אמה מעל הקרקע.

אנו שמחים כל יום עם התורה שדואגת בכל יום להוליך אותנו בדרך הישרה ומעניקה לנו את טעם החיים,על אףהמאמץ הרב שצריך להשקיע כדי לא לתת ליצר הרע לגרום לטבוע בטרדות החיים ולסטות ממנה.

שנזכה לחורף בריא עם הרבה גשמי ברכה ללא מבול…