טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

פרשת-כי תשא- לקרוא את העבר, לראות את העתיד

לי זה לא יקרה! זו סיבה שאנשים רבים לא נמנעים מלבצע פעולות שיוצרות סיכון, זו הסיבה שאנשים ממשיכים לעשן למרות המחקרים שהעישון מזיק לבריאות, זו הסיבה שאנשים על הכביש מדברים בטלפון נייד ללא דיבורית בזמן נסיעה או נוסעים במהירות מופרזת.

אך מה קורה כאשר דברים מתרחשים וממשיכים להתעלם מהסיבות? כאשר קוראים את היסטוריית העם ומבינים מה קורה שהעם לא מתנהג בדרך ה' – עונש כליה הייתה מעל ראשם ורק התערבות של מנהיגי העם עצרה הכליה והיום, למרות המגפה הנוראה שממשיכה להכות, ממשיכים להתעלם מהסיבה ומחפשים פתרונות שונים .

בשבועיים האחרונים, אנו קוראים פעמיים על התנהגות של עם ישראל, שכמעט והביאה עליהם כליה. ומנגד אנו נתקלים גם בהתנהגות הראויה של המנהיגים שהצליחו להעביר את רוע הגזירה ולהחזיר את העם למסלול.

אנו גם לומדים שוב שמנהיג אמיתי הוא מנהיג המשמש כלב של כולנו ולא רק שמחפש את ידינו להעצים את כוחו.

ההתנהגות הלא ראויה וכפויית הטובה של עם ישראל מול האבא שמעניק לו חיים, בריאות ופרנסה, לא התחילה בדור האחרון. בפרשתנו פרשת "כי תשא" מסופר, שמיד לאחר הניסים הגדולים של יציאת מצריים ומתן תורה, כאשר משה נמצא על ההר, העם בוגד ויוצר את העגל – עבודת האלילים.

ה' מחליט להשמיד את העם הבוגד ומזכיר למנהיג משה, שיעמוד בהבטחתו שיהיה מנהיג   אך על עם חדש – "ואעשה אותך לגוי גדול". משה, כמנהיג העם ממאן לקבל גזירה זו והרי זו פגיעה אנושה בעמו אותו הוא הנהיג! אלא דורש "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אַיִן – מחני נא מספרך אשר כתבת", פירושו הפשוט – משה מוותר על הכל בעד קיום העם, הוא אומר לה', התורה יקרה לי מאוד ואף  נקראת על שמי "תורת משה", אך אינני מעוניין בה באם עם ישראל יפגע. נכון שבסופו של יום ה' אומר למשה "סלחתי כדברך", אך בכל זאת, שמו של משה נמחק מהפרשה הקודמת פרשת תצווה.

המפרשים מסבירים, שקיללת צדיק תמיד מתקיימת ולו חלקית. ולכן, משה אמר "מחני נא מספרך" רק באם יעניש את העם [ובפועל ה' מחל לעם]. בכל זאת, מפרשה קודמת, תצווה, נמחק שמו של משה.

רבי לוי יצחק, אביו של הרבי מליובאוויטש, אומר, שמשה לא הציב תנאי למחיקתו מהתורה אלא- קבע עובדה! מאחר וה' חיבר בין כליון העם והפיכתו למנהיג עם חדש וגדול, הוא לא מוכן להיות הגורם לפגיעה בעם. אני נולדתי להיות מנהיג העם, אני הראש והם הרגליים, בזכותם אני נמצא גבוה, כראש האדם, שהיותו במקום גבוה, נובע מרגליו. אם הם לא קיימים – אני לא מנהיג.

אכן, העם חזר בתשובה בזכות המנהיג והגזירה התבטלה.

גם במגילת אסתר קראנו על הליכת העם כנגד רצון ה' כאשר נענו לקריאת אחשוורוש להשתתף בסעודתו לא בכפיה בעקבות פקודת המלך, אלא נהנו מסעודתו וראו בו המנהיג שלהם, ה' ראה בזאת מרידה במלכות שמים וגזר את עונשם למוות דרך המן ואז קם מרדכי והחזיר את העם בתשובה, החזירם לחיק אביהם והגזירה התבטלה.

מרדכי היהודי – כמשה רבנו, דאג לעם ולכן בסוף המגילה כתוב "ורצוי לרוב אחיו", כיצד נוצרה האופוזיציה אחרי המהפך הגדול שיצר בדעת המלך והצלת העם? הגמרא מספרת שלמרדכי קמו מתנגדים מקרב חבריו בהנהגת הסנהדרין, הם טענו שהמינוי שלו כמשנה למלך הפך אותו לדמות פוליטית ולכן הפחיתו מחשיבותו, אך למרדכי היה חשוב רק דבר אחד "דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו". הוא התעלם מחבריו והיה מוכן לרדת מגדולתו ולהישאר משנה למלך כי הכיר באחשוורוש כאדם הפכפך ורק כמשנה למלך יוכל לדאוג שלא יהפוך בשנית את עורו.

גם היום אנו זקוקים למנהיגים שיראו אותנו גם על חשבון הקריירה האישית שלהם ויוליכו אותנו בדרך העולה בית ה', והוא הרי חנון המרבה לסלוח, יסיר מאיתנו כל מחלה, מגפה וכל פגע רע. ככל שהימים עוברים ומגלים מוטציות חדשות, מבינים שהחיסונים שיצרו אופטימיות יכולים להיות ביום אחד לא רלוונטיים, אך "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".