טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

פרשת וירא – לצאת אל המסע העצמי

                                                

מחייו של אברהם אנו למדים רבות. אברהם אבינו במשך ימי חייו עובר עשרה ניסיונות בהם ה' בוחן את רמת המסירות שלו לדרך ה'. הראשון שבהם מופיע בתחילת הפרשה הקודמת בו הוא מצווה – "לֶךְ־לְךָ" תעזוב את פינת הנוחות ותלך אל הלא נודע. אכן, בדרכו, הוא נאלץ לעזוב את הארץ המובטחת, ארץ ישראל, וזאת בעקבות הרעב. לקראת סוף פרשתנו, "פרשת וירא", מופיע הניסיון האחרון. 

בשני ניסיונות אלו מופיע צמד המילים "לֶךְ־לְךָ",בניגוד למקומות האחרים שמופיע הציווי של הליכה. מדוע בשני הניסיונות הללו הניסיון הראשון והניסיון האחרון מוסיפה התורה את המילה לֶךָ? מה הכוונה לֶךָ?

מהלך חייהם של עם ישראל דומה למהלך חייו של אברהם אבינו. אברהם יצא מחרן לדרך הנמשכת עד היום על ידי עם ישראל ותגיע ליעדה בקרוב ממש בעת ביאת משיח צדקנו. כפי שלמדנו בעבר, דרכו של אברהם הייתה מלאה בעליות ומורדות. כשנתבונן לעומק, נראה דרך, המכילה ירידות ועליות ובסוף הדרך אנו נמצאים למעלה. גם בדרכו של העם, למרות הירידות הקיימות בדרכה בסופה נגיע לאחדות המיוחלת. כפי שחכמינו אומרים, שמי שלא רצה להיגאל ממצרים והעדיף להישאר משועבד לפרעה – נשאר. אך בגאולה העתידה, כולנו נצא ממאסר הגוף, נגיע אל העליה השלימה ואל הגאולה השלימה.

אצל היהודים במיוחד, אנו רואים את ההליכה הלא נגמרת… כיצד אנשים מחפשים עצמם ולא נרגעים כל עוד שלא מצליחים להרגיע את נשמתם ולהגיע אל הדרך שבה הנשמה מרגישה שממלאה את ייעודה. לא פעם יוצאים למסע מסביב לעולם כדי למצוא מרגוע לנפש. מסע שמגיעים בו למנוחה ולנחלה כאשר נוחתים באחד מבתי חב"ד ולצד הטיפוח החומרי במזון טוב זוכים גם במזון לנשמה המרגיעה את הצמא.

"לֶךְ־לְךָ" הכוונה לך אל עצמך, לך תגלה את כל הכוחות הטמונים בך, תגלה את היכולות שלך. הניסיונות שאברהם עבר ובניו ממשיכים להתמודד עמם, באים במטרה לגלות את הכוחות הטמירים שיש לכל אחד אשר מוטבעים בכל יהודי.

גילוי הכוחות אינו במטרה שיטפחו לך על השכם, אלא בשביל לדעת מה הדרישות מכל אחד  והרי הדרישות נגזרות מהיכולות. חשוב שאדם ידע היכן הוא צריך להיות ולהוביל ולא היכן הוא רוצה להיות.

את "לך-לך" חייבים להעביר גם לילדים ולא לתת להם להישאר במקום שנוח להם. בהחלט, לפעמים צריך להתמודד עם הילדים שאינם מעוניינים להתמודד… לפעמים צריך ליישר אותם על מנת להחזירם לדרך הישרה. "חנוך לנער על פי דרכו" כשמיישרים צריכים להיזהר שלא לשבור, אך חייבים להשקיע מאמץ שגם אצל הילד יהיה "לך-לך", שיימצֶה את היכולות שלו. ככל שהשקעה תהיה בגיל צעיר יותר כך ההצלחה תהיה ברוכה ומרובה בגיל מאוחר יותר.

מקורות חייו של אברהם אנו למדים כיצד לא להתרגש מהטענה הנפוצה שבעולם הרוב קובע. הרי עם ישראל הם מיעוט בעולם "אתם המעט מכל העמים" כיצד אפשר להתעלם מהדרישות של אומות העולם לוותר על שיטחי ארץ ישראל שהוענקו לאבותינו. הרי הם הרוב…? כיצד אפשר להתעלם מהנשק והתחמושת הסובבים אותנו ולהיתפס בהבטחה הכתובה בתורה?

אכן, יש יהודים רבים, החיים בארץ והדורשים לוותר כי אין לנו דרך אחרת.גילוי האטום נותן לנו את המענה. בעבר היה ברור שהכמות מעניקה כוח וככל שהכמות גדולה יותר כך הכח חזק יותר. לאחר גילוי האטום מתברר שאין צורך בכמות הגדולה אלא בגילוי האיכות הנמצאת בכמות. דווקא על ידי חלוקת החלקיקים הקטנים מגיעים לאנרגיה עצומה.

יחזקאל הנביא כותב "אחד היה אברהם" – אברהם מצד אחד של העולם וכנגדו כל העולם. אך דווקא עליו כיחיד כתוב "וירש את הארץ". אברהם מצליח ליצור שינוי אמיתי בעולם, ה"לך-לך" של אברהם אבינו ביקע את החלקיק, אברהם גילה את הכוחות העצומים שהיו חבויים בו ולכן הצליח לגבור על הכמות העצומה שעמדה מולו.

כך גם היום, אם נעצים ונגלה את הכוחות העצומים שה' העניק לנו, נגרום שלא נסמוך רק על הפצצות הגרעיניות שאנו מחזיקים, אלא על העצומה הרוחנית שתגרום לכל יהודי להאמין בצדקת דרכו וכן לגרום לאומות להשלים עם כך.