טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

פרשת ויקהל – מאחורי הקלעים של מגילת אסתר –

עם ישראל חוגג כל שנה את חג הפורים. ייתכן מאוד שחלקנו לא יודעים על שום מה החגיגה הגדולה ואולי חלקם יודעים, אך אינם מודעים למה מקיימים את מצוות ומנהגי החג.

מגילת אסתר מספרת לנו על האירועים שגרמו לגזירת המן על עם ישראל ולביטול הגזירה והצלת עם ישראל מכליה. אך היא אינה מגלה במפורש מה התרחש 'מאחורי הקלעים'.

באמצע קריאת המגילה נוהגים שבעל הקורא מרים את קולו כשהוא קורא את הפסוק "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" מפני שעיקר הנס של פורים מתחיל בנדודי השינה של המלך. באותו הלילה, אחשוורוש נזכר במרדכי שעשה עמו חסד גדול והציל אותו ממוות כאשר שומרי הסף רצו להרעילו. הוא הכיר לו טובה שיצרה תגובת שרשרת, שבסופה הגזירה התבטלה.

לצד המציאות הגשמית ששררה באותו הזמן והמוצגת במגילה, ישנה מציאות רוחנית, מאחורי הקלעים, שיצרה את הגזירה וההצלה."בלילה ההוא נדדה שנת המלך" מדבר על מלכו של עולם – הקב"ה – שבלילה ההוא, בתקופת הגזירה, כביכול ישן ולא שמר על ישראל ולכן עם ישראל נמשל ל"כבשה בין שבעים זאבים", כשהרועה נרדם באים הזאבים לטרוף את העדר. כשה' כביכול 'ישן', אומות העולם יכולים לנסות להתנכל להם. אך עלינו לדעת ששינתו של ה' מגיעה מהשינה של עם ישראל.

כשאדם ער – עיניו רואות ואוזניו קשובות. הוא רואה את המציאות האמיתית כדברי הנביא ישעיהו "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" וכדברי החכמים בפרקי אבות "איזהו חכם הרואה את הנולד". הרבי הזקן של חב"ד מפרש שהחכם 'רואה' איך כל דבר בעולם נולד מ'אין' ל'יש' ובכל רגע כשמקבל את חיותו הוא מבין בשכלו "שיש בעל הבית לבירה זו". כשהשכל הבריא מבין את מטרת חייו, כדברי הגמרא "ואני נבראתי לשמש את קוני", כלומר, שהמטרה שלי בעולם היא לבצע אחר רצון ה' כפי שהונגש לנו על ידי התורה והמצוות -הרי זהו תכלית בריאת האדם.

כל בר-שכל מבין שכל פעולה שאדם עושה יש לה מטרה ותכלית ובודאי בבריאת היקום כולו. כל הבריאה כולה היא אמצעי הבא לשרת את עבודתו של האדם בעולם.

אדם הישן, כל איבריו שלמים אך עיניו עצומות, הוא אינו רואה ולא שומע. גם בלילה הכל קיים בדיוק כמו ביום, אך החושך מונע מהאדם לראות. בשינה, כשאדם אינו רואה ואינו שומע יש לו את חיים מסוג אחר, חלומות שבהם יש סרטים ארוכים של דברים לא הגיוניים.

שנתו הרוחנית של האדם מתבטאת בכך, ששכלו רדום, הוא מנתח בצורה לא הגיונית את מטרות בריאתו, הוא רואה בטיפוח גשמיותו כמטרה עיקרית ואת חיי הרוח כדבר טפל.

שנתו הרוחנית של עם ישראל גורמת לשנתו של ה', כי ההיגיון מחייב שנקבל כל טוב מה' שהרי כתוב "בנים אתם לה' אלוקיכם", כמו השפע שהילדים מקבלים מההורים כך בני ישראל צריכים לקבל מהקב"ה. אך בשעת השינה ההיגיון לא עובד, שינת ה' גורמת לעצירת השפע.

בזמן הפורים עם ישראל ראה באחשוורוש מנהיג העולם המעניק להם את צרכיהם ושכח מיהו מעניק השפע וההגנה האמיתי. בהובלת המנהיג מרדכי העם התעורר מהדרך המעוותת שהלכו בה ומסרו את נפשם כדי למלא את רצון ה', ואזי ה' התעורר והחזיר את הבנים לחיקו, שמר עליהם והציל אותם מה'זאבים'.

גם בימינו צריכים אנו להתעורר מחשכת הגלות שבה כדברי הנביא ישעיהו "הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ".

השבוע, בפרשת ויקהל, נקרא בתורה גם את, פרשת שקלים. פרשת מחצית השקל, המלמדת אותנו כיצד נגיע לשלמות אמיתית שתביא לנו את השלום הנכסף. כאשר נרגיש שאנו חצי ולצורך השלֵמות זקוקים להתחבר אל החצי השני – אל בורא העולם, אל היהודי השני, אזי יש שלמות.

כאשר מלכויות מתגרות זו בזו, לא צריך להיכנס לחרדה, אלא להתעורר ולחזק את הקשר איש עם רעהו ולחזק הקשר עם ה' ואז "הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל".