טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

עיתון לך לך – לספור כל אחד

בתאריך ז' מר חשוון שחל ביום שלישי האחרון, אנו למדים מסר כפול. כיצד התורה דואגת לכל יהודי, "סופרת" כל יהודי. מאידך גיסא, השנה התקיימו באותו יום גם הבחירות. בדרך כלל עד יום הבחירות "יספרו" אותנו, יתייחסו אלינו, ישאלו לשלומנו, ינסו למלא את רצוננו או לפחות נרגיש שמתייחסים בכבוד לצרכים שלנו. באותו היום, יספרו אותנו גם פיזית, ויתכן שביום המחרת, לא יראו אותנו "לא יספרו אותנו".

ביום ז' במר חשוון מתחילים לבקש על הגשמים בתפילת שמונה עשרה – "ותן טל ומטר לברכה". למרות שכבר בתפילת מוסף של שמחת תורה התחלנו להזכיר על הגשמים "משיב הרוח ומוריד הגשם". מדוע? כי כשבית המקדש היה קיים, עם ישראל, שבא בזמן החג מכל קצוות הארץ לבית המקדש. וכדי שאחרון העולים לרגל יחזור לביתו הרחוק ביותר, ליד נהר פרת שבצפון, היה צורך בשבועיים ימים.  מכן אנו למדים, שהתורה סופרת כל אחד, אפילו אותם יחידים הגרים במקום המרוחק ביותר מירושלים. התורה דואגת שלא יירטבו בדרך.

התורה, סופרת כל יהודי, כי היא יודעת את תפקידו המכריע של כל יהודי לקיום עולם מתוקן, בניגוד לבחירות, התורה רואה בערך המיוחד של כל יהודי, כל ימי חייו ולכן תמיד סופרת אותו…

למרות שבדרך כלל צריך לספור את הזולת. בשבוע שעבר, למדנו מנח שיש יוצאים מהכלל. נח מקבל הוראה לבנות תיבה, מאה ועשרים שנה הוא בונה אותה כדי לתת זמן רב  לאנשי החמס של אותה תקופה על מנת שיחדלו ממעשיהם ויחזרו בתשובה. אך במקום לתקן את מעשיהם, הם צוחקים, ומזלזלים בנח הנאיבי. נח לא סופר אותם, כי הוא סופר את "מי שאמר והיה העולם" שציווה עליו לבנות תיבה וזוכה להינצל עם בני משפחתו, וכן כל סוגי בעלי החיים שבעולם.

תמיד עלינו לספור כל יהודי ולא לנסות לדחותו, גם אותם אנשים שאינם צועדים בדרך ה', כי גם ה' אינו דוחה אותם, אלא מחכה ליום שיחזרו הביתה.

בפרשת לך לך, שנקרא בשבת, אנו נתקלים באברהם "אבי האומה" שמקבל הוראה מה' לצאת מאזור הנוחות שלו "מארצך ממולדתך ומבית אביך". הוא אינו מקבל נקודת ציון מדויקת, אלא, יעד ההגעה אלא "אל הארץ אשר אראך". הוא אינו שואל שאלות ויוצא לדרך. אברהם, שהכיר והבין בשכלו את הבורא, הסיק, שרק עם השכל אפשר לסטות  מהיעד. הוא הבין שיכולת לברוא עולם מ"אַין ליש" מגיע מכוחות לא מוגבלים, הוא הבין שהשכל שוכן על שטח מוגבל ולכן, לעולם לא יבין את הכל. השכל שלו גרם לו להאמין בה' בדברים שאין מסוגל להבינם ולמלא אחר רצונו ואת זה העביר לדורות הבאים.

כל מי שמתעסק בשיווק יודע, שחלק גדול מהמכירות תלוי בשיווק נכון. איש שיווק טוב  יכול לגרום לכך שטיב המוצר או הצורך של הקונה בו לא יהיו המניעים המרכזיים לקנייה אלא העטיפה החיובית שהמשווק בונה למוצר על אף שאם הקונה היה מתבונן במוצר עצמו הוא לא היה קונה אותו.

אנו צועדים לקראת חג החנוכה בצעדי ענק. זה הזמן לעורר ולהזכיר, על יהודים טובים, שלצערנו מאמצים – מחוסר ידיעה – חגים של דתות אחרות אשר טבחו ביהודים רבים במסעות הצלב רק בגלל היותנו יהודים. ודאי רובם עושים זאת מחוסר ידיעה או מהיכולת של אנשי השיווק להנדס את מחשבתם. אנשי המכירות לא יבחלו בשום דרך כדי לנסות למכור לנו מוצרים. עדיף לערוך קניות ולשמח את האשה, את המשפחה, בחגים היהודיים המקוריים שלנו.

אנו נמשיך בדרכו של אברהם העברי והאבות ,שמאז ועד היום, עם ישראל חי וקיים, למרות המבול שפוגע בו מידי פעם, כי הוא "סופר " ללא הפסקה את ה' ,בורא העולם ש"סופר"בכל רגע את עמו.

נגישות