טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

נח – המבול שמביא גשמי ברכה

התחלות חדשות בדרך כלל מפיחות חיים חדשים. בשבוע שעבר התחלנו לקרוא מחדש את ספר התורה, קראנו על בריאת העולם וחזרנו מעט על המטרות שהבורא הציג לברואיו בעת בריאתם. ההתחלה החדשה בתחילת ספר בראשית החלה לפני כחודש ימים, בכ"ה אלול – יום בריאת העולם. אור מיוחד הואר על היום השישי לבריאה, יום ראש השנה שבו נברא האדם, ובכל שנה הוא עת קבלת המלכות המחודשת של העם על מלכם הנערץ הבורא יתברך

בכל החודש הוטענו המצברים, המעניקים לנו עונג גשמי וזאת כאשר לוקחים פסק זמן מהעבודה הלא נגמרת, מתחברים למצוות החגים ומוצאים זמן איכות לחיזוק הקשר המשפחתי, הכיצד? בסעודות החג, במפגשי חול המועד וגם שבת בראשית שבו כבר יצאנו מרצף החגים וקראנו על הבריאה החדשה אך עדיין אנו נמצאים בחודש החגים. 

השבת, פרשת נח היא ההתחלה החדשה האמיתית. האדם והעולם עומדים במבחן, האם נאמץ אל ליבנו את הכוחות אותם קיבלנו ונתמודד עם המכשולים העומדים מולנו בימי השנה? או שנסחף ונטבע בחיים הגשמיים ונתעלם ממטרות ה' בבריאת העולם, נתעלם מהמטלות שה' הציג לנו בעת מתן תורה שמטרתם לעדן את המציאות הגשמית ולקרבה לחיי הרוח?

ספר בראשית נראה כספר היסטוריה ואכן נכתב כך, אך נבחרו בו קטעים עיקריים מהאירועים ההיסטוריים שמלמדים אותנו כיצד לחיות נכון, לחיות טוב באמת ולהתמודד עם המכשולים הנערמים בדרך. 

סיפור פרשת נח שבמרכזו נח והמבול מלמד אותנו את המציאות האמיתית של חיינו. ימי החול, ימים שיש לנו בהם מבול של מחשבות מטרידות. מצד אחד טרדות הפרנסה וקשיי היום יום וכן השעבוד לנעשה בעולם, מחשבות הגורמות לנו להיות שקועים בהם זמן רב, מטביעים אותנו בהם ומונעים מאיתנו מלעסוק במטרות האמיתיות של החיים אשר בעבורם ירדה הנשמה היהודית לעולם הזה – לגוף הגשמי.

בחגים ובשבתות באופן טבעי אנו מנותקים מהעבודה ומהמדיה, התנתקות הגורמת לנו להרים את הראש מעל המים ולהצליח לדחוק גם את הקשיים האמיתיים הרובצים עלינו ולראות, להרגיש ולהנות מהתפקיד האמיתי שלנו בעולם.

המכשולים בעולם רבים הם. ובפרשתינו "פרשת נח" האנושות כולה – למעט משפחה קטנה – נמחקה מעל פני האדמה בגלל שהתעלמו מהוראות ההפעלה המתקנות את העולם ועשו ככל העולה על ליבם, מעשים שהשחיתו את העולם וגרמו לה' לקבל את ההחלטה לטהר את העולם ולבנות אותו מחדש, עם נציגים מכל הבריאה שנאספו ע"י נח בהוראת ה' לתיבה ויצרו את העולם החדש והטהור.

לא לחינם מי המבול הסוערים נקראים מי נח כי הם יצרו מציאות חדשה בעולם ודווקא הם טיהרו את העולם. המבול בחיי היום יום, הגלים הסוערים, הקשיים הגשמיים והניסיונות הרוחניים שהיצר הרע מציב מולנו ללא הפסקה. התגברות על הקושי ועמידה בניסיון גורם לאדם להתעלות כפי שהגלים הגבוהים מאתגרים את גולשי הגלים. אך הם הם שמרימים אותם אל הגבהים.

סיפור המבול מלמד אותנו שעלינו להיות מודעים לכך שהמבול מנסה להטביע אותנו ואין אלו גשמי ברכה, אלא הצפת סדר יומנו במחשבה דיבור ומעשה רק בצרכים הגשמיים, כאשר נבין שזה מבול, לא נשקע בפנים ונהנה כל רגע בהנאות העולם הזה, אלא נחפש את קרש ההצלה שירים אותנו, את התיבה שתרומם אותנו. הבעל שם טוב מפרש שהתיבה הרוחנית שתעלה אותנו – נמצאת בתיבות התפילה והתורה.

מסופר, על שלשה מחסידיו של הרבי מצאנז עמדו בפתח חדרו, הראשון שנכנס נשאל על ידי הרבי: "מה תעשה אם תמצא שקית מלאה בדינרי זהב"? הוא ענה: "אחזיר לבעלים". הרבי אמר לו שהוא שוטה. השני נשאל אותה שאלה ואמר: "אקח לעצמי" והרבי אמר לו שהוא רשע. השלישי חשב וענה :"אני מאמין שיהיה לי מלחמה עצומה, היצר ימשוך אותי לגזול את הכסף ואני מתפלל שיהיה לי הכוח להתגבר, לעשות הדבר הנכון ולהשיב לבעלים" . ענה לו הרבי :"אתה חסיד אמיתי"!

אכן, מול מבול המחשבות והרצונות שהיצר הרע שוטף אותנו צריך להיכנס לתיבות התורה, לדעת להתמודד איתם ולהתפלל לקבל את הכח להתמודד עימם ולעבור את השנה בשלום עם גשמי ברכה רוחניים, שיתנו לנו סיפוק אמיתי לחיינו בכל מצב נתון.