טורו השבועי על פרשת השבוע, של הרב יוסף יצחק לרר מתפרסם מידי שבוע בעיתון "יבניתון"

וישב – ירידה לצורך עליה

"ירידה לצורך עליה" היא מציאות שמלווה את היהודי בכל ימי חייו. היא מתחילה בירידה של הנשמה היהודית – השוכנת בעולם הרוחני קרוב לה' – אל העולם הגשמי ומתחברת לגוף שלצידה נפש בהמית ויצר הרע שמרחיקים הנשמה מה'. מטרת ירידת הנשמה לעולם היא שהיהודי, עם נפשו האלוקית, יעשה מעשים שיגלו את האהבה והיראה לה' ויעצימו אותה עד לרמה גבוהה יותר טרם ירידתה.

גם בספר בראשית, בסיפור תולדות האבות, אנו רואים את הירידות שהביאו לעליות בחייהם. פרשת השבוע "פרשת וישב" ממשיכה בסיפור חייו הסוערים של יעקב. השבוע חגגנו את חג גאולתו של מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור זלמן המוכר גם בשם "בעל התניא", מהממשלה הרוסית, אשר מלמד אותנו בתורתו כיצד לעלות מהירידות, מי הם השחקנים הגורמים לירידות ומה הם הכלים המסייעים להתרומם. גם חג החנוכה שאנו נמצאים עתה בתוכו מביא לנו את סיפור הירידה שהביאה עליה.

הדמות המרכזית בפרשה הוא יוסף שמסכת חייו מזכירה אחד לאחד את סיפורו של כל יהודי. בתחילה, יוסף מאושר סמוך לאביו בארץ ישראל, אביו אהבו במאוד ומרוב חיבתו תפר לו כתונת פסים, הוא שהה עם אביו שעות רבות בעוד אחיו רועים את צאן אביהם. לבד מהאושר הגשמי הוא זכה ללמוד עם אביו וזכה לאושר רוחני.

זה המצב שנשמתו של כל יהודי נמצאת בטרם ירידתה לגוף. הכיצד? היא חיה באושר  תחת כנפי ה' עד שלפתע מגיעה הנפילה. יוסף נלקח מאוהל התורה של יעקב אביו, נמכר לעבד והופך לאסיר בארץ מצרים = "ערוות הארץ", באותה תקופה הייתה זו ארץ של טומאה ופיתויים קשים, המקום הנחות והשפל .

גם הנשמה יורדת לעולם ממקום של יראה וקדושה לעולם שהשקר והחומרנות שולטים בו. היא מתמודדת עם ניסיונות קשים כפי שהתמודד יוסף. אך בסוף הדרך יוסף הפך למושל בכל ארץ מצרים והגיע למעמד גבוה יותר מהיותו אצל אביו. הוא עמד בכבוד בכל הניסיונות ולא רק שזכה למעמד גשמי רם אלא נקרא "יוסף הצדיק".

הנשמה יורדת למיצרי הגוף והעולם הזה. עליה להתגבר על פיתוייו, להנהיג את חיי הגוף בדרכו של ה' וכאשר מתגברת על כל הניסיונות היא תגלה את הכוחות הנעלמים בה ותגיע לדרגה עליונה יותר מטרם ירידתה לגוף.

חג החנוכה מגיע אף הוא מתוך נפילה. היוונים טימאו כל היקר לנו, עת שנכנסו לבית השם, אך דווקא מתוך ירידה זו אנו זוכים להדליק החנוכיה. בבית המקדש רק הכוהנים יכלו להיטיב את הנרות במנורה ובעקבות המאורעות  שיצרו את חג החנוכה כל יהודי יכול להדליק נרות חנוכה ולא רק שבע נרות המסמלות את האור הטבעי – שבע מסמל את ימי בריאת העולם, אלא שמונה נרות – המספר שמעל הטבע.

רבי שניאור זלמן "הרבי הזקן" החל בהפצת פנימיות התורה עד למעצרו על ידי השלטונות באשמה של מרידה במלכות. חמישים ושלושה ימים היה במאסר, זמן שלא יכל להפיץ את תורתו ברבים-הירידה  אך לאחר שהמלכות הכירה בצדקת דרכו ושחררה אותו ב-י"ט בכסלו, התגלתה פנימיות התורה בצורה המובנת להמונים ע"י חכמה בינה ודעת. מאז ניתנה לכל יהודי היכולת ללמוד את פנימיות התורה ולהבינה-העליה .

די להתבונן בהמונים השותים בצמא את תורת החסידות, הלומדים לראות את "הירידה צורך העליה" שגם כאשר נמצאים בתוך הירידה לא שוקעים בה אלא עושים הכל כדי לראות כיצד התמודדות עימה מרימה אותם למקום גבוה יותר.

תורת הנגלה, כגון משנה וגמרא מלמדת אותנו איך לעשות ומה לעשות, תורת החסידות נותנת לנו להסתכל אל 'מאחורי הקלעים' ומלמדת אותנו להכיר את הרווח שאנו יוצרים כאשר אנו מתנהגים לפי רצון השם והנזק שנגרם כשמתעלמים מרצונו. היא מלמדת אותנו על הכלים החבויים בנו. שכל אחד ואחד – ללא יוצא מהכלל – בכוחו לגלות את אותם כוחות ולצאת מהמקום הירוד אל העליה האין סופית.

אז היכן אנחנו עכשיו בעליה או בירידה? גם אם בירידה אל דאגה זה לצורך עליה שתגיע בעזרת השם בקרוב.