מגזין שמחת תורה תשע”ז

4 המינים מאופיים בתכונות שונות מיוחדות, המסמלים את עם ישראל. האתרוג - יש בו טעם וגם ריח טוב. הלולב - טעם יש לו אך ריח אין לו. ההדס - יש לו ריח בלי טעם. הערבה - אין לה לא טעם ולא ריח. כך עם-ישראל: טעם וריח - אלה היהודים, שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים. טעם בלי ריח - יהודים שהם בעלי תורה בלבד. ריח בלי טעם - בעלי מעשים טובים בלבד. לא טעם ולא ריח - יהודים, שלא הגיעו לא לתורה ולא למעשים טובים. שמא תאמר: רוצה אני רק את בעלי התורה ובעלי המעשים הטובים בלבד.. אומרת התורה: באתרוג בלבד אינך יכול לקיים את המצווה; אף לא בצירוף הלולב וההדס. עליך לקחת איתך גם את הערבה..(הרבי מליובאוויטש)

כחמש מאות איש בית כנסת הפתוח של בית חב”ד בשכונה הירוקה.

ביום הכיפור העמידה עירית יבנה את מתנ"ס ע"ש ליפקין שחק בשכונה הירוקה לבית כנסת הפתוח. כחמש מאות איש השתתפו בתפילות שאורגנו ע"י בית חב"ד בראשות הרב לרר. את התפילת אירגן הרב חיים שלום סגל שליח חב"ד בשכונת תדהר יחד עם צוות מתנדבים שסייע באירגון המקום ובעמידה לפני העמוד.

לכתבה המלאה


טכס הסרט הלוט וקביעת מזוזה לקומת עזרת הנשים בבית חב”ד

לכבוד ראש השנה הוסר הלוט ונקבעו מזוזות בקומת עזרת נשים בבית הכנסת שבבית חב"ד. הקומה שופצה ע"י מר יצחק אבגי לעילוי נשמת אחותו רותי ברדה ז"ל. בטכס נכחו בני המשפחה ובקביעת המזוזה כובדו מר יצחק אבגי ומר גבריאל ברדה בעלה של הנפטרת ז"ל.

לכתבה המלאה